Szanowny Panie Premierze,

niedawno stwierdził Pan, że kryzys puka do drzwi, że jesteśmy gotowi na jego nadejście dzięki reformom, które przeprowadził Pana rząd. Zaprosił Pan największą partię opozycyjną do merytorycznej debaty i zaraz potem stwierdził, że opozycja znajdzie 150 argumentów żeby na debatę się nie stawić.

Ogólnopolski ruch społeczny Unia Prezydentów ? Obywatele do Senatu, który wystawi w tych wyborach kilkudziesięciu kandydatów do Senatu, jest gotów do takiej debaty. Uważamy, że nadchodzący kryzys nie musi pukać do drzwi, ponieważ są one szeroko otwarte z powodu braku potrzebnych reform w minionych kilku latach. Chcemy debatować o tym, dlaczego tych reform zabrakło, o tym, co należy zrobić w najbliższym czasie, jeszcze przed wyborami, żeby uodpornić polską gospodarkę.

Ruch Unia Prezydentów ? Obywatele do Senatu wystawia do wyborów osoby o uznanej reputacji i głębokiej wiedzy, ludzi sukcesu. Wierzymy że dzięki debacie ministrów Pana rządu z takimi wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach wyborcy będą mogli ocenić, w jakim kierunku biegną sprawy w Polsce i czy rację ma Pan, mówiąc o dokonanych reformach, czy profesjonaliści wskazujący na ich brak i wynikające z tego zagrożenia.

Proponujemy następujące debaty:

  • prof. Stanisław Gomułka i prof. Krzysztof Rybiński KONTRA Jacek Rostowski i Michał Boni; temat: Prawdziwy stan finansów publicznych Polski.
  • Anna Kalata KONTRA Jolanta Fedak; temat:  Sprawy społeczne i rynek pracy.
  • Marek Goliszewski i prof. Krzysztof Rybiński KONTRA Waldemar Pawlak i Adam Szejnfeld, temat: Gospodarka ? jej innowacyjność i wolność.
  • Prof. Marian Filar i prof. Jerzy Makarczyk  KONTRA Krzysztof Kwiatkowski i Michał Boni; temat: Jakość stanowienia prawa w Polsce.
  • Rafał Dutkiewicz i Jacek Majchrowski  KONTRA Donald Tusk i Jerzy Miller; temat: Polska w budowie, czyja to zasługa?

Mamy nadzieję, że Pan i ministrowie Pana rządu nie znajdą 150 powodów, żeby uniknąć debaty z naszą drużyną profesjonalistów. Wyborcy mają prawo wiedzieć jakie są faktyczne problemy naszego kraju i co można zrobić żeby je rozwiązać.

Z poważaniem

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

Unia Prezydentów ?Obywatele do Senatu?