Samorządowcy upatrują w starcie jedynego niepartyjnego kandydata do Senatu RP w okręgu nr 1 (powiaty bolesławiecki, lubański, lwówecki i zgorzelecki) szansy na artykułowanie problemów gmin i powiatów w polskim parlamencie.

Ten pierwszy krok w stronę przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową może dać szansę na podjęcie dyskusji na temat polskiego parlamentaryzmu, który zmarniał pod presją partyjnych interesów. Samorządowcy pamiętają, że realną zmianę ustroju po 1989 roku przyniosło Polsce wprowadzenie w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, która była inicjatywą senacką. Pamiętamy zasługi naszego senatora prof. Jerzego Regulskiego w tym dziele, od obrad Okrągłego Stołu do wypełniania funkcji pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej. Chcemy powrotu do czasów, kiedy Senat był izbą wyższą, izbą ponad doraźny spór partyjny, istotnym elementem kreowania przyszłości Polski.

 

Dziękuję wszystkim radnym, wójtom, burmistrzom, członkom zarządów powiatów, w tym starostom, pracownikom samorządowym, których wyrazy poparcia mojej kandydatury umacniają mnie w postanowieniu reprezentowania naszych wspólnych interesów w Senacie RP.