4 listopada 2011 roku we Wrocławiu spotkali się sygnatariusze Unii Prezydentów ? Obywatele do Senatu wraz z kandydatami w wyborach do Senatu z 9 października 2011 r. To ważne spotkanie, bo potwierdziło wolę kontynuacji ruchu społecznego na rzecz zdynamizowania rozwoju Polski, powrotu do niezbędnych reform i oparcia się na dobrych doświadczeniach samorządu terytorialnego.

 

Jasne przesłanie wobec gromadzących się ciemnych chmur na niebie nad Polską. Obok merytorycznych wystąpień prezydentów polskich miast z całego kraju głos zabierali też kandydaci; w żadnym z wystąpień nie było zwątpienia w słuszność kontynuowania ruchu łączącego samorząd terytorialny, środowiska biznesowe i środowiska akademickie. Dolny Śląsk daje innym regionom przykład budowania struktur o charakterze stowarzyszeniowym (Obywatelski Dolny Śląsk), ale w różnych częściach Polski rozwój tego ruchu może przebiegać inaczej. Poza dyskusją jest wspólne uczestnictwo w takich przedsięwzięciach, które spajają nasz ruch: wspólne występowanie w interesie miast i regionów, wspólne uczestnictwo w działaniach na rzecz samorządu (czyli na rzecz wszystkich mieszkańców), przygotowywanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych modernizacji kraju. Zgłoszono konkretne propozycje, przed nami coś, co często nazywa się pracą organiczną. Warto rozszerzać nasz ruch na te obszary, w których nie zaistnieliśmy dotychczas (patrz mapki). Pozwalam sobie zamieścić też mapkę obrazującą wyniki ?naszych? kandydatów. Poza Jarosławem Obremskim nikt nie zdobył mandatu, ale nikt też ? z obecnych na sali ? nie mówił, że żałuje decyzji o starcie w tych wyborach. Sam Jarosław Obremski ? senator elekt ? mówił, że zdaje sobie sprawę, że więcej będzie znaczył poza salą obrad Senatu RP, chce pomagać Unii Prezydentów ? Obywatele do Senatu w realizacji jej celów. Przed nim 4 bardzo pracowite lata.