19 maja 2012 roku w Sali Ossolineum odbędzie się doroczna konwencja stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk. W porządku obrad przedstawienie programu działania na najbliższy rok. W perspektywie zmiany Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego ważne jest powołanie zespołów problemowych, których zadaniem będzie ocena skutków przyjęcia przez Zarząd Województwa tych zmian. Dlatego obok naszych radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w pracy zespołów jest miejsce dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz przedstawicieli powiatów dolnośląskich. Chcemy także włączyć do tych prac lokalne stowarzyszenia obywatelskie, ich głos musi być także słyszalny w tej debacie.

Jerzy Zieliński