W niedzielę 2 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Sali Ossolineum rozpoczęło się kolejne zebranie ogólne stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk. Przed wypełnioną salą jako pierwszy wystąpił senator Jarosław Obremski. Podzielił się z nami refleksjami na temat aktualnych problemów politycznych. Uwagę skupił na tym, że to nie w parlamencie zapadają najważniejsze dla Polski decyzje. Polityka staje się grą pozorów. Krytyczną ocenę działań obecnego Zarządu Województwa Dolnośląskiego przedstawili byli Marszałkowie: Paweł Wróblewski i Andrzej Łoś. Do spraw rozwoju Dolnego Śląska odniósł się w swoim wystąpieniu Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Rafał Dutkiewicz krótko uzasadnił ogłoszenie swojej decyzji o kandydowaniu na czwartą już kadencję Prezydenta Wrocławia, stwierdził, że być może jeszcze ważniejszy od jego osobistego sukcesu wyborczego jest sukces kandydatów na radnych Rady Miejskiej Wrocławia oraz na radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ta deklaracja ? oczywiście ? skupiła uwagę zarówno obecnych, jak i mediów, które od razu uczyniły to główną informacją swoich internetowych wydań. Jarosław Krauze, Przewodniczący Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza w Radzie Miejskiej Wrocławia wyraził radość z deklaracji Prezydenta Dutkiewicza i zapewnił, że pozwoli to solidnie przygotować się do wyborów. W tym kontekście Dariusz Stasiak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wskazał na słabe zakorzenienie stowarzyszenie Obywatelski Dolny Śląsk w terenie i postulował zmianę struktury na terytorialną, tak by w Zarządzie ODŚ byli reprezentowani przedstawiciele wszystkich naszych powiatów; aktualny Zarząd, jego zdaniem, stanowi bardziej radę polityczną stowarzyszenia. Mnie przypadło w udziale wskazanie na uwarunkowania wynikające z Kodeksu wyborczego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rewolucję wyborczą w gminach powyżej 20.000 mieszkańców niebędących powiatami grodzkimi (np. Bolesławiec, Świdnica, Głogów, Lubin czy Lubań); tam zmienia się system z proporcjonalnego na większościowy, mamy więc do czynienia z okręgami jednomandatowymi. Te okoliczności powodują, że taktyczne umieszczanie się na listach do rad gmin i miast kandydujących na prezydentów czy burmistrzów nie będzie już możliwe, chętniej więc mogą się ci naturalni liderzy godzić na umieszczenie ich na listach do sejmiku. Wygrać sejmik, to powinno być naszym celem, nie ma innego sposobu na zmianę narzuconej nam przez PO narracji ? a jak jest ona narzucająca się, słychać w mediach, ale nawet na tej Sali ? wielu mówi, tak jak chce Zarząd Województwa Dolnośląskiego, o nowej strategii dla Dolnego Śląska, zamiast o aktualizacji strategii z 2005 roku. Nie umiemy zamiast tego zmusić Marszałka i jego służb do rozliczenia się z połowy okresu realizacji strategii na lata 2005-2020. O Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW) i akcji ?Zmieleni? mówił przedstawiciel fundacji ?Sapere Aude?. Rafał Dutkiewicz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zakonserwowania dzisiejszego układu partyjnego, jeśliby wprowadzać JOW-y bez koniecznych zmian w prawie wyborczym. Można być entuzjastą i wspierać ten ruch, ale ubiegłoroczne doświadczenie z jednomandatowymi wyborami do Senatu powinno nauczyć nas ostrożności: bez usunięcia preferencji dla partii politycznych z Kodeksu wyborczego i innych przepisów prawa nie osiągniemy niczego dobrego. Głos zabrała również Ewa Rzewuska, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, apelując o lepsze nagłaśnianie inicjatyw ODŚ i radnych sejmiku, choćby przez kierowanie informacji wprost do naszych 169 gmin. Jakby w odpowiedzi na to Rafał Dutkiewicz zapewnił, że w 2013 roku częściej będzie gościł w ośrodkach poza Wrocławiem, bezpośrednio spotykając się z samorządowcami i podejmując z nimi dialog o najważniejszych problemach Dolnego Śląska. Na zakończenie swoją prezentację poświęconą filarom rozwojowym Dolnego Śląska przedstawił Patryk Wild: po pierwsze rozwój gospodarczy oparty na lokalnej innowacyjności, kapitale i reindustrializacji, po drugie rozwój demograficzny i po trzecie komunikacja i metropolizacja. Dyskusje po tym wystąpieniu przeniosły się w kuluary. Mam nadzieję wkrótce zamieścić całą tę prezentację na tej stronie, ale już teraz zachęcam do zastanowienia się nad rzeczywistymi szansami rozwojowymi naszego regionu.