Czy celowe jest wydanie 66 milinów złotych na nowy portal województwa dolnośląskiego? W ramach akcji przeciw tej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego wielu samorządowców wskazuje na inne pilne potrzeby Dolnoślązaków oraz wyraża obawy, czy nie zostanie to wyłącznie wykorzystane dla promocji aktualnie rządzących, tak jak na przykład bilboardy z marszałkiem Jurkowlańcem na rowerze. Za publiczne pieniądze.

Ogarnia mnie rozpacz na myśl o kolejnych informatycznych pomysłach Urzędu Marszałkowskiego. Od 7 lat nie mogą ukończyć projektu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, a jej funkcjonalność jest żenująca. Koszt? Łącznie ponad 146 milionów. Mam obawy, że ta zabawka obecnego Zarządu Województwa za 66 milionów nie będzie bawić nikogo poza wykonawcą i administratorem portalu, który co rok kasował będzie po kilka milionów złotych. Nie trudno wskazać istotniejsze potrzeby i kierunki wydatkowania tych ogromnych pieniędzy. Dla mnie ewidentną kompromitacją są drogi wojewódzkie, które na obszarze miast i wsi, przez które przebiegają, pozbawione są np. chodników. Ale jeśli wśród zasadniczych celów Zarządu są fajerwerki, a nie postawa prawdziwego gospodarza, dbającego o to co jest mu poruczone, to pewnie lepiej przecinać wstęgi na mostach bez dróg do nich prowadzących, niż dbać o to, co już istnieje i marnieje w oczach.

https://www.facebook.com/66milionow