Dolnośląska konwencja ruchu Gowina odbyła się we Wrocławiu 17 listopada 2013 r. w sali ?Impartu?. Mnie ta sala przywodzi na pamięć czasy ?Solidarności?, ale większość obecnych była młodsza od mojej pamięci. Zaczęło się ?bombowo?; nie wpuszczono nas nawet na ulicę Mazowiecką, pełno policji i zdezorientowanych uczestników, którzy przybyli całego Dolnego Śląska

 

 

. Gowin jest rozpoznawalną marką polityczną. Dziś koncentruje nadzieje tych, którzy odrzucili spór PO z PiS, spór, w którym zatracili się uczestnicy i zatraciły się wartości dla Polski najważniejsze. Do tych zarzuconych wartości odwołuje się Gowin i jego środowisko. Charakteryzuje ich połączenie konserwatyzmu społecznego z liberalizmem gospodarczym. To wolność rozumiana jako podmiotowość i jednostki, i społeczności, praca, rodzina, solidarność i postawa propaństwowa. Można by powiedzieć ? nic nowego; takim wartościom hołdowało na przykład Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, te same wartości legły u podstaw tworzenia Platformy Obywatelskiej. Nie w nowości pomysłu politycznego atrakcyjność tego ruchu; jeśli angażują się do niego młodzi ludzie, to być może warto wskazać na szerokie wykorzystanie internetu www.1godzina.pl i zanegowanie wszystkich partyjnych rytuałów. Uznanie prymatu zasady pomocniczości stosowanej od poziomu rodziny, osiedla i wspólnoty lokalnej przyciąga do tego ruchu samorządowców, którzy w praktyce zasadę tę stosują i chcieliby jej stosowania wobec swoich wspólnot. Część zainteresowanych stanowią też sieroty po POPiSie, zwłaszcza pamiętający słowa Gowina z 2005 roku, że ci, którzy doprowadzą do zerwania rozmów o współpracy PO i PiS, powinni smażyć się w piekle. Z perspektywy minionych 8 lat możemy powiedzieć, że w politycznym piekle znaleźliśmy się niemal wszyscy, w najmniejszym stopniu ucierpieli sprawcy braku porozumienia. Jakie są szanse Gowina i jego ugrupowania? Przd nami w latach 2014-15 czterokrotne wybory. Jeśli lista Gowina pojawi się w wyborach do europarlamentu, zaistnieje w świadomości Polaków. Sukcesem byłoby zdobycie choćby kilku mandatów.