RUCH BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Ruch Bezpartyjnych Samorządowców nie był inicjatywą sezonową. Po wyborach samorządowych
2014 roku współuczestniczył w wyborach parlamentarnych 2015 roku (o tym szeroko donosiły
media), a teraz przygotowuje się do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Wobec zapowiedzi
ograniczenia wyborów w okręgach jednomandatowych i postępującego upartyjniania wyborów
samorządowych została zgłoszona inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie pod
obrady parlamentu obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej kodeks wyborczy; ta zmiana
wykluczyłaby udział partii politycznych w wyborach na poziomie gminy, co zrównałoby szanse
wszystkich komitetów wyborczych. Ma to wyrównać szanse WSZYSTKICH komitetów wyborczych
przez likwidację istniejących dziś nieuzasadnionych preferencji dla komitetów wyborczych partii
politycznych. Jako że do partii należy niewiele ponad 1 % obywateli, projekt wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom większości społeczeństwa i stanowi właściwy krok w stronę przywrócenia prawdziwej
demokracji bezpośredniej - choćby na szczeblu gminnym.
Ruch Bezpartyjnych Samorządowców nie był inicjatywą sezonową. Po wyborach samorządowych 2014 roku współuczestniczył w wyborach parlamentarnych 2015 roku (o tym szeroko donosiły media), a teraz przygotowuje się do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Wobec zapowiedzi ograniczenia wyborów w okręgach jednomandatowych i postępującego upartyjniania wyborów samorządowych została zgłoszona inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie pod obrady parlamentu obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej kodeks wyborczy; ta zmiana wykluczyłaby udział partii politycznych w wyborach na poziomie gminy, co zrównałoby szanse wszystkich komitetów wyborczych.
Ma to wyrównać szanse WSZYSTKICH komitetów wyborczych przez likwidację istniejących dziś nieuzasadnionych preferencji dla komitetów wyborczych partii politycznych. Jako że do partii należy niewiele ponad 1 % obywateli, projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa i stanowi właściwy krok w stronę przywrócenia prawdziwej demokracji bezpośredniej - choćby na szczeblu gminnym.

 

 

 

 

  Lista poparcia do pobrania: TUTAJ

 

Projekt USTAWY: TUTAJ